درباره ما

یوزتک استیل

شرکت یوزتک استیل به شماره ثبت ۲۴۵۷ در سال ۱۳۹۷ با تکیه بر دانش فنی موسسین و همچنین بهره‌گیری از تیم‌های مجرب و متخصص در تولید تاسیس گردید. امروزه یوزتک در زمینه‌های مشاوره، طراحی سفارشی و تولید تجهیزات آشپزخانه‌ی صنعتی و خطوط پخت نیمه صنعتی فعالیت می‌کند.

  • بیش از ۶ سال تجربه
  • پیشرو در ارائه خدمات
  • خلاقیت و نوآوری در طراحی و تولید محصولات

هدف مجموعه یوزتک استیل

این شرکت با هدف تولید کالای داخلی، با کیفیت مشابه و قابل رقابت با کالای خارجی و با قیمت بسیار پایین‌تر از آن به جهت حمایت از اقتصاد ملی و رضایت مصرف کنندگان تاسیس گردید.

چشم انداز مجموعه یوزتک استیل

1399

راه‌اندازی تشکیلات شرکتی مطابق با استاندارد‌های ISO

1402

 تکمیل سبدکالایی با محصولات قابل رقابت با نمونه‌های مشابه اروپایی و امریکایی

1404

 اخذ استانداردهای بین المللی و صادرات به کشورهای همسایه و اروپایی

محصولات مقاوم

ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺷﺮﮐﺖ ﯾﻮﺯﺗﮏ ﺍﺳﺘﯿﻞ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﭘﺨﺖ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻏﺬﺍ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﯼ ﺑﺎﺯ ﺭﺍ ﻣﯽﺩﻫﻨﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺑﺎﻻ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﭼﻮﻥ ﺧﻮﺭﺩﮔﯽ ﻭ ﺳﺎﯾﺶ، ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺩﺭ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪﺕ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﭘﯿﺪﺍ ﺧﻮﺍﻫﺪ کرد

خدمات پس از فروش

ﯾﻮﺯﺗﮏ ﺍﺳﺘﯿﻞ ﺟﻬﺖ ﺭﻓﺎﻩ ﺣﺎﻝ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻥ ﮔﺮﺍﻣﯽ ﻭ ﮐﺴﺐ ﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ ﺍﺯ ﺭﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪﯼ ﺍﯾﺸﺎﻥ ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪﯼ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺵ ﻋﺎﻟﯽ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺭ ﺷﺎﻥ، ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰﺍﺭﯼ ﺍﺯ ﺣﺴﻦ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻫﻤﺮﺍﻫﺎﻥ ﮔﺮﺍﻧﻘﺪﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﺎ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ.

گارانتی یک ساله

ﯾﻮﺯﺗﮏ ﺍﺳﺘﯿﻞ ﺑﺎ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺧﻮﺩ ﮔﺎﺭﺍﻧﺘﯽ ﯾﮑﺴﺎﻟﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﯽﺩﻫﺪ. ﺍﯾﻦ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺸﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ ﺗﺎﻡ ﯾﻮﺯﺗﮏ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻﯼ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺧﻮﺩ ﺍﺳﺖ.

قیمت های رقابتی

ﯾﻮﺯﺗﮏ ﺍﺳﺘﯿﻞ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻣﻤﺘﺎﺯ ﻭ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪﯼ ﺩﺍﻧﺶ ﻓﻨﯽ- ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻭﺍﺣﺪ ﻃﺮﺍﺣﯽ، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﯿﻪﯼ ﻣﺮﻏﻮﺏ ﺩﺭ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻭ ﺑﻪﮐﺎﺭﮔﯿﺮﯼ ﺗﯿﻢ ﻣﺠﺮﺏ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎﯼ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻥ ﮔﺮﺍﻣﯽ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﯽﺩﻫﺪ.