برای جابجایی کباب پز آیلند یا باربیکیو آیلند ابتدا اجازه دهید به خوبی سرد شوند، سپس برای جابه جایی اقدام نمایید.